БРЭЙВ ХӨТӨЧ

Brave нь өндөр хамгаалалттай. Chrome, Firefox хөтөчөөс 5 дахин хурдан.

Шилдэг

Эрэлттэй

Шинэ