Солонгост ажиллах

БНСУ-д хөдөлмөрийн гэрээгээр ажиллах зөвлөгөө, мэдээлэл