Англид сурах

Brave нь Chrome, Firefox зэргээс илүү хүчтэй, хурдан.