Англи хэл сурах арга

Brave нь Chrome, Firefox зэргээс илүү хүчтэй, хурдан.