Шинэхэн

Эрэлттэй

Шилдэг

Өнөөдрийн өгүүлбэр

Эхэлж болох уу?
Are we good to go?

30 минутын дараа уулзацгаая.
See you in half an hour.