Шинэ

Эрэлттэй

Шилдэг

Ур чадварын сургалт

Багаж, ярилцлага. Баруун 4 зам, Сан их сургуулийн ард, Лидер дунд сургууль 102 тоот